Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dzeņs  Ontons ( 1890 20. martā Vārkavas pag. „Pilišķos” – 1974 28. maijā Grandheivenā, Mičiganā, ASV, apbed. Leikforestas kapos) – personiskās bibliotēkas īpašnieks, literāts.

Dzimis zemnieka ģimenē, mācījies Vārkavas pagasta un Preiļu Ministrijas skolā. 1. Pasaules kara gados bijis Krievijā, 1922 atgriezies Latvijā. 1930–40. gados Vārkavas pagasta vecākais. 1944 emigrējis uz Vāciju, 1951 pārcēlies uz ASV. Publikācijas latgaliešu  trimdas periodikā, memuāri „Muna dzeive”(1–3, 1971–1978).

 D.  īpašumā Vārkavā atradies ļoti pilnīgs latgaliešu grāmatu krājums, kuru izmantojuši arī zinātnieki – Latgales pētnieki. Pats atzinis, ka pie viņa atrodas gandrīz visas grāmatas un laikraksti, kas izdoti līdz 1. Pasaules karam. 

Lit.: Latgales kultūras darbinieki. 1. Rīga, 2008, 159.–160. lpp. : portr.

Av.: Latgalīšu gromotu izstodes materiāli.  Rēzekne, 1936,  2. lpp. Seiļs, S. Jaunī deigli. Rēzekne., 1937. 1. d., 78. lpp. 

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.