Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Āronu Matīss (1858 12. martā Cēsu apr. Bērzaunes pag. Ādumniekos -  1939 25. apr. Rīgā) - pedagogs, žurnālists, bibliogrāfs, izdevniecību darbinieks.

Dzimis rentnieka ģimenē. Mācījies Lipšu pagastskolā, Vestienas un Ļaudonas draudzes skolā, 1876 ieguvis skolotāja tiesības, 1876-1888  skolotājs Grostonā, Viesienā, Bērzaunē, Liezerē, Taurupē. 1888-1917 strādājis "Dienas Lapas", "Austruma", "Rīgas Avīzes", "Dzimtenes Vēstneša" u.c. periodisko izdevumu redakcijās.  Publicējis grāmatas par K. Valdemāru (1892), V. K. Pantēniusu (1924), Latviešu literāro (draugu) biedrību (1929), F. Veinbergu (1932).

Sarīkojis pirmo latviešu grāmatu izstādi RLB namā 1889. g. 17. decembrī. Strādājis RLB apgādā DGN, bijis Rakstu komisijas loceklis. (1896-1901, 1905-1914) un tās pirmais vadītājs (1896-1899), RLB izdotās "Konversācijas vārdnīcas" Rīcības komitejas loceklis (1906-1914) un redaktors (1903-1921). Sastādījis DGN kalendāru 1903.-1905. gadam, kalendārā 1903. gadam  ievietots Ā.M. veidots DGN izdevumu (1887-1902) saraksts. 

Sastādījis bibliogrāfisku rādītāju "Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs" (1902), tā eksemplārs ar Ā.M. papildinājumiem rokrakstā glabājas LNB Rero grāmatu un rokrakstu fondā. Raksti par DGN ("Austrums" 1897), par savu pieredzi saskarsmē ar cenzūru ("Baltijas Vēstnesis" 1905, "Dzimtenes Vēstnesis" 1910, "Latvju Grāmata" 1925, Nr.1), jaunumiem ārzemju bibliotēkzinātnē ("Austrums" 1898, Nr.1).

                                                               Lit. : Blese E. Āronu Matīss. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr.3 (1938), 344.-347.lpp.

                                                              V.Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.