Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Fortiņš Alberts (#20.gs. 1.puse) – personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Dzīvojis Jelgavas apriņķa Naudītēs. No 1920 1.septembra Latvijas Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas Jelgavas rajona pilnvarnieks.

Unikālas personiskās grāmatu kolekcijas īpašnieks. 1922 vasarā pārdevis Latvijas Valsts bibliotēkai (tagad Latvijas Nacionālā bibliotēka) 1412 dažādu nozaru iespieddarbus latviešu un vācu valodā. Pirkuma novērtēšanā piedalījušies A. Tentelis, J. Endzelīns, J. Plāķis, N. Bušs.  52 F. grāmatu krājuma eksemplāri glabājas LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā

F. krājuma eksemplāros atrodams viņa bibliotēkas īpašuma spiedogs. Krājumu vienojoša pazīme ir arī vienādie iesējumi, apvilkti ar zaļas krāsas linu audumu.

Starp retajiem izdevumiem ir G. Elgera katehisms (1672), G. Manceļa sprediķi (1654), sastopami pat vienīgie līdz mūsdienām saglabājušies latviešu seniespiedumu eksemplāri. Grāmatu tematika daudzveidīga – reliģiskās grāmatas, likumu izdevumi, daiļliteratūra, ziniskās grāmatas. Izdevumi svešvalodās lielākoties saistīti ar Latvijas vēsturi vai iespiesti Latvijā, senākie no 16.gs.

Av.:  Лимане Л. Записи на латышских старопечатныж книгах . In: Ownership marks in old books. Tallinn,2008, p.128– 137. Pētersone I. Ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu veidošanas sākotnē. No: Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XIX. Rīga, 1994, 34. lpp.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.