Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dīderikss (Diederichs) Heinrihs (1840 27. febr.  Jelgavā - 1914 1. febr. Jelgavā) - vēsturnieks, pedagogs, bibliofils, bibliotekārs.

     Dzimis Kurzemes valdes padomnieka ģimenē. 1853-1857 mācījies Jelgavas guberņas ģimnāzijā, 1858-1862 studējis filoloģiju Tērbatas, 1866 vēsturi Getingenes universitātē. 1863-1865 palīgskolotājs Tērbatas ģimnāzijā. 1867-1877 virsskolotājs Jelgavas guberņas ģimnāzijā. 

     Rakstījis vācu valodā par Baltijas vēsturi, piemēram, "Garlieb Merkel als Bekämpfer  der Leibeigenschaft und seine Vorgänger" (Baltische Monatsschrift 1870), "Herzog Jacobs von Kurland Kolonien an der Westküste von Afrika" (1890), arī par Jelgavas grāmattirgotāju F. Besthornu (Mitauische Zeitung 1904, Nr.12), polemizējis ar J. Krodznieku (Rigache Zeitung 1887). Sastādījis G. Manteifeļa publikāciju bibliogrāfiju (1906). 1872-1883 viens no Baltijas Vēstures un senatnes biedrības direktoriem, 1893-1914 Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības sekretārs un bibliotekārs, Kurzemes Provinces muzeja konservators, 1907-1914 Latviešu literārās biedrības bibliotēkas pārzinis.

     D. personisko bibliotēku 1911 pārdevis Kurzemes bruņniecībai. Šīs bibliotēkas vēstures un beletristikas sadaļas atspoguļo katalogs rokrakstā (glabājas LNB RX111, 1, 1.). Katalogā dominē 19.-20.gs. izdevumi vācu valodā, taču uzrādīti arī  > 100 18.gs. izdevumu.

Lit.: [Hörner R.] Nekrolog. Grām.: SB Mitau a. d. J. 1914.  Mitau, 1915.

Avoti : LVVA, 4011.f., 2.apr., 176.l.; K. Manteifela atmiņas "Der alte Diedrichs" (mšr.) BCB 32/56.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.