Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Linde Juris (Ap 1852 – 1877 vai 1878) – grāmatu krājuma īpašnieks.

Rakstnieka Linduļa brālis.  Strādājis par enkurnieku Rīgā.

Iegādājies gandrīz visas latviešu grāmatas, ko novietojis lādē. To skaitā bijusi G. F. Stendera „Augstas gudrības grāmata” u. c.  ziniskas grāmatas, vieglā lasāmviela, kriminālstāsti, laikraksti „Pēterburgas Avīzes” un „Mājas Viesis”. Bija noorganizējis grāmatu apmaiņu ar dažiem lauku saimniekiem.

Miris krievu–turku karā.

Av.: Lindulis J. Lugu izlase. R.,1945, 20.–21. lpp.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.