Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grosets (Grosset) Aleksandrs (1858 Kokneses apkaimē - 1919 14. maijā Rīgā) - tipogrāfs.

     1871-1875 māceklis E. Plātesa spiestuvē. Strādā H. Burharda (Burhardt) spiestuvē Rīgā. Litogrāfs V. Nīmaņa spiestuvē Liepājā. No 1879 strādā paralēli Burharda spiestuvē un F. Deiča (Deutsch, 1807-1881) litogrāfijā. 1883 pārņem F. Deiča uzņēmumu (dibināts 1841) un pārceļ to uz jaunām telpām Mārstaļu ielā 1. 1901 ierīko uzņēmuma foto-ķīmisko nodaļu 1919 jūl. - 1921 Latvijas valdības nomātajā G. tipogrāfijā tiek iespiestas Latvijas naudas zīmes.

     Izdevis un iespiedis galvenokārt grāmatas un periodiskos izdevumus vācu valodā, piemēram, V. Neimaņa "Baltische Maler und Bildhauer des XIX. Jahrhunderts" (1902), "Baltisches Jahrbuch" (1904-1914), žurnālu "Baltische Waidmannsblätter" (1901-1904), kā arī lietišķo grafiku rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumiem.

     G. iespiedis arī vairākus desmitus grāmatu latviešu valodā, piemēram, V. Plutes "Kristīgs vadons skolniekiem" (1904), J. Roze "Latviešu stenogrāfija" (1908, 1910).

Lit.: Peņģerots V. Materiāli Latvijas spiestuvju vēsturei. Latvijas Grāmatrūpniecības Apskats, Nr.15, 1929.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.