Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Neilands K. (19. gs. 2.puse) – skolotājs, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Skolotājs Pizē. Savācis lielu skaitu latviešu grāmatu, krājumu nodēvējis par „Latvisku grāmatu krājumu”. Par krājuma izmantošanu sabiedriskiem mērķiem nav liecību. Vairums saglabāto eksemplāru numurēti, grāmatās spiedogi  ar īpašnieka iniciāļiem. Līdz mūsu dienām saglabājušies 17 N. bibliotēkas eksemplāri, lielākais N. ierakstītais krājuma vienības numurs 87.  Bibliotēka orientēta uz uz sava laika daiļliteratūru, mācību un populārzinātniska satura grāmatām.

Av.: Klekere I., Šiško S. 1856.–1870. gada ieraksti latviešu grāmatās. Grāmata latviešu sabiedrībā 18567–1870. R.,1987, 102.–115. lpp.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.