Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kleinbergs Fricis (1880 Grenču pag. - ?) - poligrāfists, poligrāfistu profesionālo organizāciju darbinieks, profesionālās preses un terminoloģijas veidotājs, arodizglītības administrators.

     Strādājis L. Rozentāla, A. Groseta (1907 21. maijs-1909 3. janv), V. Morra un K. Zeiberliha tipogrāfijās, Rīgas-Orlas dzelzceļa cinkogrāfijā.

     1908 Rīgas Grāmatrūpniecības darbinieku biedrības valdes loceklis. 1925-1938 Latvijas grāmatrūpniecības arodsavienības grafiskās komisijas priekšsēdētājs, 1940 jūn.-sept. arodsavienības pagaidu valdes loceklis. 1941 Latvijas Grāmatrūpniecības darbinieku krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs.

     1910 Rīgas Grāmatrūpniecības darbinieku biedrības izdevuma Baltischer Bucharbeiter redaktors, 1926-1928 Latvijas grāmatrūpniecības arodsavienības žurnāla Latvijas Grāmatrūpnieks redkolēģ. loceklis, 1940 arodsavienības žurnāla Poligrāfija redkolēģijas loceklis.

     Kopā ar arodsavienības terminoloģijas sekcijas locekļiem A. Auziņu un F. Plostenieku sastādījis vārdnīcu "Vāciski- latviski grāmatrūpniecības termini" (1940).  

     1940 1. aug.-1941 1. aug. Valsts grāmatrūpniecības vakarskolas direktors.

Avoti : LVVA, 12.f., 1.apr., 31.l., 417.-422.lp.; 5945.f., 1.apr., 17.-19.l.; RTMM, F. Kleinberga vēst. Rainim (1911, 1912).

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.