Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Upītis (Upīte) T. (19.gs.) – personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Precīza U. dzīves vieta un darbības laiks nav zināms.

Kā secināms no ierakstiem grāmatās un to sastāva, 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā viņam piederējusi liela personiskā bibliotēka. Par krājuma apjomu liecina īpašuma ieraksti, bibliotēkas numuri un spiedogi saglabātajos eksemplāros. Bibliotēkas grāmatām bijis sistemātisks kārtojums. U. orientējies uz saturā daudzveidīgu literatūru. Krājumā bijuši gan antikvāri iespieddarbi (senākais no tiem – G. Manceļa sprediķu 1699. gada izdevums), gan 19. gs. daiļliteratūra (stāstu grāmatas), reliģiska satura un populārzinātniski sacerējumi. Bibliotēkas sastāvā bijis pilnīgs Latviešu literārās biedrības rakstu krājuma „Magazin” (1828–1874) komplekts. Konstatēti 70 līdz mūsdienām saglabājušies eksemplāri, kas izdoti līdz 1855. gadam, taču pēc numerācijas tajos redzams, ka grāmatu skaits pārsniedzis tūkstoti. Krājumā bijušas arī grāmatas svešvalodās.

Av.:  Лимане Л. Записи на латышских старопечатныж книгах. Ownership marks in old books. Tallinn,2008, p.128–137.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.