Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Baidiņš Pēteris (l820/2l Raunā – ?) - zemnieks, hernhūtiešu brāļu draudzes loceklis, rokraksta grāmatu rakstītājs.

Mācījies Raunas draudzes skolā. Raunā l835 rokraksta grāmatā sakopots dažāda satura hernhūtiešu rakstu krājums, kurā ietilpst arī nozīmīga apcere  par  Janu Husu “Stāsts no viena patiesīga liecinieka tā Kunga Jēzus Kristus ar vārdu Jānis Guss”  (tagad LNB R X 35, 3, 5 ) .

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.