Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bergs (Berg) Ernsts (Karl Ernst,  1773 18.apr. (j.st.) Cvikavā - 1833 23.dec. (j.st.) Drēzdenē) - vācu tautības luterāņu mācītājs, cenzors.

    Dzimis ierēdņa ģimenē. 1791-1795 studējis filoloģiju un teoloģiju Leipcigas universitātē. Kopš 1797 Baltijā. Mājskolotājs. 1799-1807 mācītājs Tarvastu, 1807-1825 Hallistes un Karksi draudzē, 1825-1828 Sangastes un Lātres draudzē. 1811-1828 Pērnavas diecēzes prāvests. Kopš 1819 Vidzemes Konsistorijas loceklis. 1828-1833 ģenerālsuperintendents. 1829 Latviešu literārās biedrības godabiedrs. Sarakstījis mācībgrāmatas un sprediķus igauņu valodā.

     Konsistorijas uzdevumā cenzējis grāmatas latviešu valodā: J.G. Āgelūta “Mazu dziesmugrāmatu” (2.d. 1831) un tulkoto Augsburgas “Ticības apliecināšanas grāmatu” (1831).

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.