Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bistrāms (Bistram) Gothards (Carl Gotthard Wilhelm Ernst,  1777 18.okt. (j.st.) Susējā - 1841 1. (13.) maijā Jelgavā) - muižnieks, administrators, cenzors.

     1791 mācījies Jelgavas Pētera akadēmijā. 1794 studējis jurisprudenci Leipcigas, 1796 Getingenes universitātē. 1798-1803 asistents Kuldīgas un Tukuma pilskunga tiesās. 1803-1807 pilskungs Jaunjelgavā, 1807-1828 Sēlpils virspilskungs Jēkabpilī. 1828-1841 Kurzemes Virshoftiesas kanclers Jelgavā. Kurzemes Konsistorijas loceklis, 1833 tās prezidents.

      1829-1838 Konsistorijas uzdevumā cenzējis reliģiska satura Jelgavas izdevumus latviešu valodā.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.