Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Fītinghofs-Šēls (Vietinghoff gen. Scheel) Gothards (Gotthard Hermann Reinhold, 1801 7. (19.) dec. Lielbērzē - 1878 19. (31) okt. Jelgavā) - muižnieks, administrators, cenzors.

      1820 studējis jurisprudenci Getingenes, 1822-1823 Bonnas, 1823-1824 Getingenes universitātē. 1826-1840 Dobeles un Jelgavas pilskungu tiesu asesors. 1834-1840 Kurzemes Konsistorijas loceklis. 1840-1849 pilskungs Bauskā, 1849-1858 virspilskungs Jelgavā. 1858-1878 Kurzemes Virshoftiesā. 1861-1878 Kurzemes Provinces muzeja direktors.

      Konsistorijas uzdevumā cenzējis J. F. Bankava “Sprediķu grāmatas” 6. izd. (1838).

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.