Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Genners (Gönner) Joahims Johans (#1712-1749) - vācu tautības katoļu garīdznieks, cenzors.

      Līdz 1712 Cēsu kanoniķis. 1712 iecelts par Jelgavas prāvestu. 1715 kanoniķlis un Livonijas bīskapijas ģenerālvikārs Daugavpilī. 1719 Livonijas bīskapijas oficiālis. 1713 arhidiakons, prelāts, Livonijas un Kurzemes bīskapijas administrators.

     1731 cenzējis V.H.Līvena “Katolišku mācību, lūgšanu un dziesmu grāmatu”.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.