Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Girgensons (Girgensohn) Oto (Otto Christoph Heinrich, 1796 12.(23.) nov. Jaunpiebalgas mācītājmuižā - 1869 23.nov. (5.dec.) Rēvelē) - vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatniecības vērtētājs, cenzors.

     Dzimis mācītāja ģimenē. Mācījies Cēsu apriņķa skolā, 1811-1812 Vīborgas ģimnāzijā, 1813-1814 Tērbatas ģimnāzijā. 1814-1819 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. 1819-1835 mācītājs Apukalnā, 1835-1847 Alūksnes un Zeltiņu draudzē. 1834-1847 Valkas diecēzes prāvests, Vidzemes Konsistorijas loceklis. 1847-1869 virsmēcītājs Rēveles Olava baznīcā, 1849-1869  turienes pilsētas superintendents. 1835 Kēnigsbergas universitātes filozofijas  doktors, 1869 Tērbatas universitātes teoloģijas goda doktors. Vācu valodā rakstījis par baznīcas dzīves iekšējiem jautājumiem. Galvenais redaktors latviešu baznīcas dziesmugrāmatu “Kristīgas dziesmas” (1809).

     G. Merķeļa^ laikrakstā “Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Esthland” 1829 publicējis vērtējumu par latviešu grāmatniecības stāvokli un grāmatu izplatību. Rēveles Konsistorijas uzdevumā cenzējis J. A. Hāgena “Meldiju grāmatu” luterāņu draudzēm latviešu, igauņu un vācu valoda (1849, 1852) un “To Jaunu derību” (1854).

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.