Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Grāve (Grave) Karls Ludvigs (1784 2.(13.) jūl. Rīgā - 1840 4.(16.) janv. turpat) - vācu tautības luterāņu mācītājs, cenzors.

    Dzimis tirgoņa ģimenē. Kopš 1796 mācījies Rīgas Domskolā. 1803-1805 studējis teoloģiju Tērbatas, 1805-1808 Getingenes universitātē. 1809-1840 mācītāja adjunkts, vēlāk virsmācītājs Rīgas Jēkaba baznīcā. Kopš 1817 guberņas ģimnāzijas virsskolotājs. Kopš 1829 Rīgas atsevišķais cenzors. Kopš 1835 Vidzemes Konsistorijas loceklis. 1810-1819 Rīgas Literāri praktiskās pilsoņu biedrības direktors, 1813-1826 un kopš 1831 Krievijas Bībeles biedrības Rīgas nodaļas sekretārs. 1834-1840 Baltijas Vēstures un senatnes biedrības prezidents. Vācu valodā publicējis sprediļus, dzejoļus. Sakopojis un rediģējis dažādus vācbaltiešu rakstu krājumus.

      Konsistorijas uzdevumā cenzējis K.A.Berkholca grāmatu “Ko mums būs mācīties” (1837), bet kā atsevišķais cenzors - krājumu “Dieva vārdu mīļotājiem” (3.sējas 3.un 4.sauja, 1838).

A.Apīnis, L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.