Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Baumanis (Baumann) Heinrihs (1716. 28. apr. (j.st.) Kretingā – 1790 7. (18.) nov. Cēsīs) – vācu tautības luterāņu mācītājs, personiskas bibliotēkas īpašnieks,  bibliogrāfs.

Dzimis ierēdņa ģimenē. Mācījies Liepājas pilsētas skolā, 1734–1738 studējis Jēnas universitātē teoloģiju.1739 mājskolotājs Vidzemē. 1741–1760 mācītājs Liezērē, 1760–1790 Cēsīs. Kopš 1771 Cēsu  diecēzes prāvests. Vācis latviešu tautasdziesmas J. G. Herdera krājumam, latviešu valodā tulkojis hernhūtiešu rakstus (izplatīti rokrakstā).

Vairākos paņēmienos 1766–1783 izstrādājis bibliogrāfiska darba manuskriptu “Bibliotheca Lettica”(tagad LVVA 4038 f., 2. apr., 1540. l.) ar anotācijām. Ziņas par senākajiem izdevumiem ieguvis citu autoru darbos, tās neprecīzas, reizēm aplamas. Sekojis sava laika grāmatu ražai, tās aprakstos arī dati par tagad zudušiem un citu bibliogrāfu nepieminētiem izdevumiem.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.