Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Reins (Rein) Kristiāns (Carl Christian Friedrich,  1796 30. maijā (j.s t.) Molsdorfā (Saksijā) - 1862 19. sept. (1. okt.) Tallinā) – vācu tautības luterāņu mācītājs, cenzors.

     Dzimis draudzes darbinieka ģimenē. 1815–1819 studējis teoloģiju un filozofiju Jēnas universitātē. Tallinā 1821–1834 virsskolotājs guberņas ģimnāzijā, 1832–1834 diakons Nikolaja baznīcā. Kopš 1834 ģenerālsuperintendents, Konsistorijas viceprezidents, virsmācītājs baznīcās.

     Konsistorijas uzdevumā cenzējis J. A. Hāgena «Meldiju grāmatu» (1849) luterāņu draudzēm latviešu, igauņu un vācu valodā (1849, 1852).

A. A.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.