Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Becenbergers (Bezzenberger) Adalberts (1851 14. apr  (j. st.) Kaselē – 1922 31. okt. Kēnigsbergā) – vācu tautības valodnieks, arheologs, etnogrāfs, darbojies grāmatniecības vēsturē.

1869–1874 studējis Minhenes un Getingenes universitātē. 1874–1880 docētājs Getingenes universitātātē, kopš 1880 profesors Kēnigsbergas universitātē (vairākus laikposmus arī rektors). Prūsijas muzeja direktors. Vairāku zinātnisku valodniecības žurnālu redaktors. Pētījumi baltu, īpaši lietuviešu valodniecībā, arheoloģijā, etnogrāfijā. Latviešu literārās biedrības godabiedrs.

1875 grāmatā “Litauische und lettische Drucke des 16. Jahrhunderts” publicējis 1586. gada luterāņu katehisma “Enchiridion” tekstu ar apceri vācu valodā, kas ir pirmais zinātniski apstrādātais senas latviešu grāmatas jauniespiedums. 1886 kopā ar A. Bīlenšteinu^ izdevis 1587. gada latviešu luterāņu dziesmugrāmatas “Undeudsche Psalmen” jauniespiedumu ar apceri paralēli latviešu un vācu valodās.

A. A. 2001.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.