Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Broce (Brotze) Johans Kristofs (1742 12. (j.st.) sept. Gerlicā (Saksijā) – 1823 4. (16.) aug. Rīgā) – pedagogs, kolekcionārs un bibliotēkas īpašnieks.

      Dzimis čehu izcelsmes ģimenē. Tēvs audējs, strādājis par pārdevēju sāls tirgotavā. 1764–1767 B. studējis Leipcigas universitātē, 1768 Vitenbergas universitātē, ieguvis filozofijas doktora grādu. 1768 dec. pārcēlies uz Rīgu, mājskolotājs rātskunga Fēgezaka ģimenē. 1769 Rīgas Liceja subrektors: skolotājs, 1783 konrektors, 1801 rektors, 1804–1815 pēc liceja pārdēvēšanas par Guberņas ģimnāziju līdz aiziešanai pensijā  virsskolotājs.

     Līdztekus skolotāja darbam nodarbojies ar zīmēšanu, kolekcionējis Baltijas vēstures un etnogrāfijas materiālus un grāmatas. B. piederējuši arī latviešu seniespiedumi (atsevišķi eksemplāri glabājas LNB un LAB krājumā).

 I. Klekere

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.