Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kronvalds Atis (arī Kronvalda Atis, 1837 3. (15.) apr. Krotes pag. Lejasmiķos – 1875 5.(17.) Vecpiebalgā, apbedīts Vecpiebalgas Vidus kapos) – pedagogs, publicists, valodnieks, bibliotēku un grāmatniecības darbinieks.

Dzimis lauku amatnieka ģimenē. Trīspadsmit gadu vecumā nonācis mācītāja H.Ē. Katerfelda aizgādnībā.  Mācījies Krotes un Mazlāņu skolā Durbē, Špringera privātskolā, 1854–1857 Liepājas augstākajā apriņķa skolā. 1858 saņēmis privātskolotāja tiesības. Mājskolotājs vācu ārsta Fefera ģimenē Darbēnu muižā Kauņas guberņā, iekārtojis personisko bibliotēku, kur pārsvarā bijuši vācu klasiķu darbi.

Kopā ar savu audzēkni 1860 devies uz Berlīni, pusgadu universitātē studējis medicīnu. 1861–1865 mājskolotājs mācītāja Proktora ģimenē Durbē. Organizējis apkārtējo skolotāju sanāksmes, nodibinājis kopīgu bibliotēku.1862 uzņemts par biedru Latviešu literārajā biedrībā, bet, saasinoties baltvāciešu kritikai pret „Pēterburgas Avīzēm”, no sadarbības ar „Latviešu Avīzēm” atteicies. 1865–1868 mācījies Tērbatas universitātes pedagoģiskajos kursos. 1868 ieguvis apriņķa skolu skolotāja atestātu. No 1867 vācu valodas skolotājs Tērbatas apriņķa skolā, 1868–1869 skolotājs Tērbatas seminārā. 1869–1870 H. Braunšveiga laikraksta „Draugs un Biedrs” līdzstrādnieks. 1870 K. vadībā atjaunota K. Valdemāra 1856 aizsāktā Tērbatas latviešu vakaru un bibliotēkas darbība. 1873 skolotājs Vecpiebalgas draudzes skolas augstākajā klasē.

 No 1869 publicējis „Baltijas Vēstnesī” rakstus par nacionālo jautājumu, pedagoģiju, skolotāju konferencēm, valodniecību u.c., kur paudis jaunlatviešu idejām tuvus programmatiskus izteicienus par pedagoģiju, mācību literatūru, presi.

 Darbi: „Mazā vācieša pirmā daļa: pirmais un otrais solis” (1863), „Der Unterricht der Heimatkund” (1867), Nationale Bestrebungen” (1872), piedalījies ar rakstu „Solons”  krājumā „Sēta, daba, pasaule” 4. sēj. (1873), publikācijas laikrakstos „Draugs un Biedrs”  un „Baltijas Vēstnesis”.

I. Klekere

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.