Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ābelītis Indriķis (# 1907–1914) – grāmatu tirgotājs.

Ā. piederējis grāmatu veikals Rīgā Kalnciema ielā 18; 1909 pārcelts uz Ķeizardārza ielu 14.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 29. l., 181. lp.; 31. l., 272. lp. Rīgas adrešu grāmatas 1911–1914.

L. L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.