Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Abramovičs Simons (arī Solomons, # 1904 – 20. gs. 30. gadi) – grāmatu tirgotājs.

Piederējis grāmatu veikals Liepājā Graudu ielā 54.   

Av.: LVVA 412. f.,  4. apr., 1180. l., 64. lp. Kurzemes adrešu grām. 1904, 1912.  Freināts, A. Grāmatnieki. R., 1939. 161. lpp.

L. L

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.