Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bisnieks Pēteris (arī Pēteris Bisenieks, 1853 20. jūl. Jaunskujenes pag. Pikņēnos – 1911 27. jūn. Rīgā) – sabiedrisks darbinieks, grāmatu iespiedējs,  apgādātājs un tirgotājs.

Mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā, 1868–1870 Rīgā Aleksandra ģimnāzijā, to nepabeidzis. Strādājis par skolotāju Skujenē, Kosā, Ogrē. 1882 pārcēlies uz Rīgu. 1883 viens no Rīgas Latviešu amatnieku biedrības krājaizdevu kases dibinātājiem,     bijis tās direktors. Apbedīts Skujenes kapos.

1888–1889 kopā ar T.Šneideru^ , 1889–1897  kopā G. Eilenbergu (Pūcīšu Ģedertu)^ piederējusi spiestuve  Rīgā Pauluči ielā 15. 1892 tajā  strādājuši  49 darbinieki. 1897 B. kļuvis par vienīgo spiestuves īpašnieku, spiestuve atradusies viņa namā L. Smilšu ielā 18. Tipogrāfijā bijušas divas ātrspiedes, viena rokas spiede un viena Bostonspiede. 1898 spiestuve pārgājusi A. Plātesa  īpašumā. B. iespiedis ap 120 latviešu grāmatu.

1886–1899 laikraksta “Dienas Lapa” izdevējs (1886–1899 kopā ar Ā. Butulu; 1891–1894 kopā ar G. Eilenbergu), 1888–1898 kopā ar līdzīpašniekiem arī iespiedējs,  ar pārtraukumiem bijis arī redaktors. 1907–1911 laikraksta “Rīgas Apskats” līdzizdevējs. Atbalstījis rakstu krājuma “Pūrs” (1891–1897) apgādāšanu.

B. grām. veikals ar firmas nosaukumu ““Dienas Lapas” grāmatu tirgotava” atradies Pauluči ielā 17.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1889/90–1898/99. LVVA, 12.f., 1.apr., 8.l., 6.a. un 22. lp.; 37.l., 5.–8. lp.; 17.l., 120., 137., 177. lp.; 18.l., 7.l p.; LP1, 102.–103. lpp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.