Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Atāla Marija (#1910–1912) – grāmatu tirgotāja.

1910–1912 piederējis veikals ar lasāmbibliotēku Talsos Lielajā ielā 31.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 62. lp. Kurzemes adrešu grām. 1912.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.