Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850. 18. sept. Ungurpils Sīpolos – 1879 6. febr. Pēterburgā, apbedīts Alojas kapos.) – dzejnieks, grāmatu apgādātājs.

Dzimis saimnieka ģimenē. 1862–1868 mācījies Alojas, Dikļu un Ērgļu draudzes skolā, 1868–1871 Valkas skolotāju seminārā. 1871  divus mēnešus skolotājs Jaunpiebalgas draudzes skolā (aizgājis no darba pēc konflikta ar mācītāju K. Kēlbrantu). No 1872 janvārī apmēram pusgadu skolotājs Cēsu draudzes skolā. 1872 vasarā apceļojis Vidzemi. 1872–1874 palīgskolotājs Lielvārdē, atlaists no darba par R. Tomsona lugas “Mika” teātra izrādes sarīkošanu Vecuteles mājās. 1874 pēc neveiksmīgiem darba meklējumiem Latvijā devies uz Pēterburgu, kur strādājis par skolotāju angļu skolā, Meija un Vīdemaņa privātģimnāzijā.

Dzejnieks, 19. gs. 70. gados izcilākais tautiskā romantisma pārstāvis latviešu literatūrā. Krājums “Dzeijas”(1873). Sastādījis pedagoģisku rakstu krājumu “Paidagoģiska gadagrāmata” (1876), dziesmu krājumu “Dziesmu vītols” (kopā ar K. Baumani, 1877), bijis Pēterburgas literārās biedrības “Burtnieks” apgādāto satīrisko rakstu krājumu “Jauni dunduri” (1875), “Dunduru pēcnākami” (1876), “Dunduru padēli” (1877), “Dundurs pats” (1878) idejiskais vadītājs un līdzstrādnieks.

Sastādījis un izdevis “Baltijas gruntnieku, saimnieku, pagastu valdību u.c. kalendāru 1879. gadam” (Pb., 1878).

Lit. sk. grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās (2003).

L. Limane.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.