Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bencens (Bentzen) Ferbinands (#1853–1868) – vācu tautības spiestuves un apgāda darbinieks.

1853 strādājis Rīgā V. F. Hekera uzņēmumā. Iespējams, tur darbojies arī latviešu grāmatu ražošanā un tirdzniecībā. 1867–1868 minēts kā grāmatu spiestuves un litogrāfijas “K. F. Bentzen” Mazajā Pēterbaznīcas ielā 2 īpašnieks. 1867–1868 tur iespiedis 4 latviešu grāmatas pēc H. Alunāna^ pasūtinājuma.

Av.: LVVA 4011. f., 1. apr. 1993. l., 80., 81. lp. Rig. Adreßbuch 1868/69.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.