Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Balodis (#1859–1860) – skolotājs, grāmatu izplatītājs.

Dzērbenē izplatījis jaunlatviešu rakstu krājumu  “Sēta, daba, pasaule” (1–3, 1859–1860).

Av.: [Austrums V.] Piezīmes. Grām.: Alunāns J. Izlase. Rīga, 1956, 360.–361. lpp.

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.