Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

 

Baltkājs Aleksandrs (#1908–1912) – grāmatu tirgotājs.

1908–1914 piederējis grāmatu un rakstāmlietu veikals Rīgā Suvorova ielā 40 un  Suvorova ielā 36.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 30. l., 59. lp. ; Rīgas adrešu grāmata 19091914.; 35. l.,409. lp. katalogi (LNB S 017.4).

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.