Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bērs (Baer) J. (#1859) – grāmatu tirgotājs.

1859  piederējis grāmatu veikals Vietalvā.

Av.:  Mājas Viesis, nr. 37, 1859. Vilks A. Tirdzniecība ar latviešu grāmatām. Grāmata latviešu sabiedrībā 1856–1870.  R., 1987, 80. lpp.

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.