Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bergmanis (Bergmann ) Gustavs ( 1749 28. martā (8. apr.) Ādažu māc. Muižā –  1814 30. jūn. (l2. jūl.) Rūjienas māc. muižā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, spiestuves un personiskas bibliotēkas īpašnieks.

Dzimis mācītāja ģimenē. 1763-1767 mācījies Veimāras ģimnāzijā, 1767-1770 studējis Leipcigas universitātē teoloģiju un dabzinātnes. Tur draudzējies ar iespiedēja Breitkopfa ģimeni. 1771-1780 mācītājs Āraišos, 1780-1785 Mazsalacā, 1785-1814 Rūjienā. Piedalījies latviešu Bībeles 3. izdevuma (1794) un dziesmugrāmatas (1809) sagatavošanā. Pēc citu autoru manuskriptiem izstrādājis “Labu ziņu un padomu grāmatu” (1791, 1792), sacerējis sprediķu krājumu “Saņemamas sprediķu mācības” (1795). Par baku potēšanu 8000 cilvēkiem apbalvots  ar Krievijas ķeizara zelta medaļu.

Mājas spiestuve l782-1785 Mazsalacā, 1785-1810 Rūjienā (darbības partraukums l797-1801). Iespiedis galvenokārt bibliofila tipa literatūru, retu grāmatu pārdrukājumus nelielās tirāžās vācu, franču, latīņu, portugāļu valodās, daudz svinību sacerējumu, kopskaitā ne mazāk kā 170 darbu.

Latviešu valodā iespiedis 12 grāmatas - paša, kā arī  mācītāja M. G. A. Lodera un F. D. Vāra izstrādātus katehismus, bībelstāstus, garīgas dziesmas, latviešu tautasdziesmu krājumu (paša “Erste Sammlung lettischer Sinngedichte” (1807), “Zweite Sammlung lettischer Sinn- oder Stegreifsgedichte” (1808), F. D. Vāra “Palcmāriešu dziesmu krājums” (1808)), kas ir pirmie latviešu folkloristikas vēsturē.

Nozīmīga personiskā bibliotēka ar iespieddarbiem par Baltijas vēsturi, retu Bībeļu kolekciju, vēstures apcerējumu u. c. rokrakstiem, daudzām latviešu grāmatām (jau l788 - 827 sēj.). Pēc B. nāves nonākusi Baltijas vēstures un senatnes biedrības īpašumā, tagad LAB un LNB. B. sastādītais kolekcijā esošo un meklējamo Bībeļu saraksts “Zur Nachricht” (1790) ir viens no pirmajiem latviešu grāmatu bibliogrāfijas veikumiem.

Lit. : Buchholtz A. Gustav Bergmanns Druckerei auf Salisburg- und Ruien Pastorat.Rigasche Stadtblätter, Nr. 36-37, 1881.; Buchholtz A. Gustav Bergmanns in Salisburg und in Ruien erschienene Drucke.  Riga,1885Švābe A. Kāda mācītāja dzīve.  /Stokholma/, 1958Zanders O. Vienmēr darbīgais Gustavs Bergmanis. Grāmata.  Nr.7/8,1991.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.