Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bergmanis (Bergmann ) Liboriuss  (1754 3. (14.) sept. Ādažu mācītājmuižā muižā –  1823 14. (26.) jūl. Rīgā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, grāmatniecības vēsturnieks.

Dzimis mācītāja ģimenē. Mācījies Rīgas  Domskolā, 1768-1774 Licejā. 1774-1778 studējis teoloģiju Leipcigas universitātē. Brīvmūrnieks. 1778-1779 ceļojis, l779-1780 mājskolotājs Strazdumuižā. 1780-1781 diakons Rīgas Doma baznīcā, l788-1801 mācītājs Doma un Pētera baznīcā, kopš 1801 virsmācītājs Pētera baznīcā. 1807 Leipcigas universitātes Dr. Phil. h. c. Piedalījies Rīgas vācu baznīcas dziesmu un liturģijas grāmatu izstrādē. Gādājis par “Labu ziņu un padomu grāmatas “(1791, 1792) izdošanu latviešu valodā.

Vācu valodā publicējis īsu Rīgas spiestuvju vēsturi “Kurze Nachrichten von rigischen Buchdruckern überhaupt  und den Stadtbuchdruckern insbesondere” (1795), kur pieminējis arī svarīgākos latviešu grāmatu izdevumus.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.