Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Birzgalis Kārlis (#1896–1909) – grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

Pēc izcelsmes zemnieks no Ungurmuižas. Grāmatu veikali: 1896 lasāmbibliotēka Rīgā Slokas ielā 17; 1904 kiosks pie Suvorova tilta; 1905–1907 kiosks Aleksandra ielas un Troņmantnieka bulv. stūrī, 1906–1908 veikals Elizabetes ielā 16; 1907 (iespējams) Suvorova ielā; 1907 kiosks Strādnieku dzīvokļu un uztura izstādē, 1909 kiosks Troņmantnieka bulv. un Nikolaja ielas stūrī.

1904 bijis „Dienas Lapas“  tipogrāfijas pārzinis.

Apgādājis trīs grāmatas: J. Vidiņa „Jaunā zelta mājas grāmata“ (1907), A. Furnīra „Mājieni jaunekļiem“ (1906) un „Nats Pinkertons“ (1908).

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 15. l., 16., 72. lp.; 26. l., 432. un 585. lp.; 28. l., 324. lp.; 29. l., 49.–50. un 129. lp.; 31. l., 111. un 136. lp. Rīgas adrešu grāmata 1906–1908. Slud.Atbalss, nr.4, 1906; Mūsu Laiki, nr. 7, 1907.

L.Limane

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.