Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Biške Kaspars (? - 1890, # 1883-1990) - grāmatu iespiedējs.

     1883 nopircis no Vilhelma Šreibera tipo- un litogrāfiju, spiestuve atradusies Dubultos Telegrāfa ielā. 1890 pēc viņa nāves spiestuvi pārņem atraitne Luīze Biške. 1892 tā pārdota Ādolfam Birkhānam uz Pērnavu.

     Bibliogrāfijā uzrādīti 2 šīs tipogrāfijas iespiedumi latviešu valodā.

Av.: Slud. Baltijas Vēstnesis, Nr. 28 (1883), 4. febr., 3. lpp. LVVA 12. f., 1. apr., 8. l., 126., 127. lp.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.