Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Berģis ( ps. Aizkalns) Jānis (1861 13. (25.) janv. Zvārdes pag. Strīķu Aizkalnos – 1900 28. febr. (12. martā) Jelgavā) - bibliogrāfs, literāts.

Beidzis Jelgavas reālskolu. Tulkojis vairākas grāmatas un lugas  no vācu valodas. Piedalījies Jelgavas Latviešu  biedrības teātra izrādēs. Apbedīts Zanderu kapos.

B. sastādījis l9. gs.  plašāko latviešu bibliogrāfisko rādītāju - grāmattirdzniecības  katalogu “Latviešu rakstniecības rādītājs” (1-2, l893-1899, 2. sēj. kopā ar J. Šablovski^), kur minētas arī grāmattirg.  adreses, tirdzniecībā retāk sastopamie izdevumi. Izmantojot  G. Manteifeļa^ latgaliešu izdevumu bibliogrāfisko rādītāju , B. sagatavojis un  publicējis “Bibliogrāfiskas piezīmes pie  Latviešu rakstniecības rādītāja ”  (Rakstu krājums  /  izdots no RLB. Zinību komisijas : 10. krāj. - R., l895).

Lit.:  -r-. Bergu Jānis. Latviešu Avīzes, 1900,  8. martā.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.