Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

 

Burkevici, brāļi, Kārlis un Rūdolfs (#1903–1910) – grāmatu tirgotāji un izdevēji.

Piederējis grāmatu veikals Priekulē.

 Apgādājuši Sudrabu Edžus “Skroderis” (Priekulē, 1905).

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 65. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1904.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.