Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Plostenieks Fridrihs (1870 19. sept. (2.okt.)  Virgā -  1952 12. janv. Toronto, Kanādā) - poligrāfists, poligrāfistu profesionālo organizāciju darbinieks, profesionālās preses un terminoloģijas veidotājs, dzejnieks.

     Dzimis dārznieka ģimenē. 1886 beidz Liepājas elementārskolu. Māceklis V. Nīmaņa spiestuve Liepājā. No 1895 strādā par burtlici un korektoru dažādās tipogrāfijās Rīgā, t.sk. no 1918 3. dec. sabiedrības "Latvijas Sargs" spiestuvē, no 1921 a/s "Valters un Rapa" spiestuves vadītāja palīgs. TZO 5.šķira (1938).

     1910 izdevuma Baltische Typographia redaktors. 1920-1924, 1929-1930 Latvijas grāmatrūpniecības arodsavienības žurnāla Latvijas Grāmatrūpnieks redkolēģijas loceklis.

     1911 Grafisko mākslu strādnieku arodnieciskās biedrības valdes loceklis. Kopā ar Latvijas grāmatrūpniecības arodsavienības terminoloģijas sekcijas locekļiem A. Auziņu un F. Kleinbergu sastādījis vārdnīcu "Vāciski- latviski grāmatrūpniecības termini" (1940).

Lit.: Ķ.J. Frīdriha Plostnieka 60 gadi. Jaunākās Ziņas, Nr.222 (1930, 1. okt.); Firmas personāls. Grām.: Valtera un Rapas a/s 25 darba gadi. - Rīga, 1937, 133.lpp.; V.H. Presei un dziesmai un veltīts mūžs : no Fr. Plostnieka atvadoties. Latvija Amerikā (Toronto), Nr.6 (1952, 19. janv.).

Avoti : LVVA, 5945.f., 1.apr., 73.l., 259.lp.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.