Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dravnieks Jānis (#1908–1914) – grāmatu tirgotājs un izdevējs.

Pēc izcelsmes zemnieks.

1908-1914 piederējis grāmatu  veikals Liepājā Vakzāles ielā 11.

Liepājā apgādājis „Mūsu dzimtenes kalendāru 1911. gadam”  un 3 daiļliteratūras grāmatas, t.sk. H. Ibsena lugu „Rosmersholms” (1908).

Av.: LVVA 412. f., 4.  apr., 1180. l., 64. lp. Kurzemes adrešu grām. 1912.

        L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.