Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rauska Jānis (1873 15. (27.) nov. Lugažu pag. Vekšos -  1967) - izdevējs, grāmatu tirgotājs un iesējējs.

     Dzimis kalpa ģimenē. Mācījies Silmūrnieku pamatskolā. 5 gadus māceklis J. Pauliņa grāmatu veikalā un sietuvē Valkā. 1906 novembrī atver savu grāmatu veikalu, spiestuvi un sietuvi Valkā Elizabetes (no 1910 Kungu) ielā. Līdz 1910 spiestuvē strādā viens pats, vēlāk strādnieku skaits pamazām pieaug, 1917 to ir jau 32. 1914-1916 uzņēmumu vada R. sievas māsa. 1919 spiestuve 2x rekvizēta. R. spiestuve un sietuve nacionalizēta 1940, grāmatu veikals 1941 maijā. Nacistiskās okupācijas laikā grāmatu veikalu privatizē uz R. vārda, bet spiestuvi - uz dēla Jāņa vārda. Pēc Otrā pasaules kara VAPP Valkas grāmatnīcas direktors. 1952 R. atbrīvots no darba "kā nepiemērots grāmatnīcas vadītāja amatam". TZO 5.šķira (1934). Apbedīts 1967 17. apr. Valkā pilsētas kapos.

     Pēc paša R. datiem, pavisam izdevis 82 grāmatas 268 tūkstošos eksemplāru, galvenokārt daiļliteratūru un kalendārus ("Blāzma", 1907-1911, "Laiks", 1911-1939, "Ziemeļ-Latvijas Kalendārs", 1913-1919 (līdz 1916 nosaukums "Ziemeļ-Vidzemes Kalendārs"). R. izdevis arī laikrakstu Kāvi, 1910-1913, Ziemeļlatvija, 1925-1940 (pēdējam R. arī redakcijas loceklis). Iespiedis arī citu apgādu izdevumus.

     Nozīmīgākie izdevumi: Ļ. Tolstojs "Baznīca un valsts" (1907, pirmais R. izdevums, cenzūrzas konfiscēts), L. Laicens "Ieslēgtie" (1918), J. Akuraters "Sapņi un likteņi", P. Rozītis "Skanošais laiks" , E. Virza "Dievišķīgās rotaļas" (visi 1919).

Lit.: Vecākais uzņēmums Valkā atskatās uz 25 gadu sekmīgu, nepārtrauktu darbību. Ziemeļlatvija,  Nr.329 (1931, 28. nov.); Drubiņa L. Ar Jāņa Rauskas vārdu. Darba Karogs, Nr.3 (1989, 7. janv.).

Avoti : LAB R K. Egles f., 788. vien.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.