Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dzērve Indriķis (#1909) – grāmatu tirgotājs un izdevējs.

1909  piederējis grāmatu veikals Rīgā Kārļa ielā 33.

Apgādājis grāmatu: Rīksteskoks. Dziesmas priekš dažādām akordcīterēm. (R., b. g.).

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 33. l., 298. lp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.