Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Freibergs Ādolfs (? – 1898 Rīgā) – grāmatu tirgotājs un iespiedējs.

Grāmatniecības uzņēmuma „August Lyra” īpašnieks. Sākotnēji, kopš 1861 vai agrāk „August Lyra” bija rakstāmpiederumu un mākslas priekšmetu veikals Rīgā ar filiāļu tīklu ārpus Latvijas. 1888  Rīgā Tirgoņu ielā 3 atvērts „August Lyra” grāmatu veikals, no 1900 paplašināts ar telpām Maskavas ielā 11.  Ir ziņas, ka 1892  uzņēmumā bijusi arī spiestuve. Pēc F. nāves 1898 uzņēmumu pārņēma atraitne un  aizbildnis, agronoms Jūliuss Dālfelds, kas acīmredzot apprecējis F. meitu, jo vēlāk kā īpašnieki minēti Jūliuss Dālfelds un viņa dzīvesbiedre Natālija Dālfelde (dz. Freiberga). 1901 saņemta atļauja tipogrāfijai un iegādātas 2 ātrspiedes. Uzņēmums darbojies līdz 1914. 

Bibliogrāfijā nav atrodami šīs tipogrāfijas iespiedumi latviešu valodā.   

Av.: Rīgas adrešu grām. 1861–1914. LVVA 12. f., 1. apr., 37. l., 1.–8. lp.; 18. l., 48., 68. lp.; 21. l., 45. lp.; 22. l.,15. un 128. lp. Slud. Baltijas Vēstnesis, nr. 10 (1888).

L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.