Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Sviestiņš Jānis (1888 29. febr. (13. martā)  Nurmuižas pag. Jādekšos - 1972 1. dec. Lundā, Zviedrijā) - pedagogs, bibliotekārs, publicists, sabiedrisks darbinieks.

     Dzimis mežsarga ģimenē. Mācījies Talsu pamatskolā un Talsu pilsētas skolā, 1905 ieguvis skolotāja tiesības pedagoģiskajos kursos Cēsīs.  No 1905 skolotājs Nurmuižā, no 1910 latviešu kolonijā Lejas Bulankā Jeņisejas guberņā, no 1913 Ventspilī, pirmā pasaules kara gados Novgorodā un Ribinskā, no 1918 atkal Ventspilī. 1926-1945 Ventspils pilsētas I pamatskolas pārzinis. TZO 5.šķira (1933).

     S. autorapgādā iznācis "Vadonis pa Ventspili un apkārtni" (1934). Sastādījis izlases "Tautas pasakas un teikas" (1938), "Ir atkal Ziemassvētki" (1953), "Mana tēvu zeme" (1954), dzejas antoloģiju "Par to mazo šūpulīti" (1957). Publicējis vairākus simtus rakstu par  izglītību, kultūru, atturības un tūrisma jautājumiem. 20.-30.g. vairāki desmiti S. rakstu par Ventspils pilsētas bibliotēku publicēti laikrakstā Ventas Balss un žurnālā Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.

     S. dibinājis atturības biedrību Lejas Bulankā, bijis Latvijas Pretalkohola biedrības Ventpils nodaļas vadītājs Nacistiskās okupācijas laikā Ventpils muzeja pārzinis.

     Viens no Nurmuižas bibliotēku biedrības dibinātājiem (1910). Kurzemes skolu valdei noraidot skolotāju līdzdarbību biedrībās, tiek atcelts no bibliotēku biedrības priekšsēdētāja amata. Lejas Bulankas skolas bibliotēkas dibinātāja J. Driķa palīgs. 1919-1940 Ventspils pilsētas bibliotēkas vadītājs. 1945-1968 strādā Lundas universitātes Etnogrāfijas institūta bibliotēkā. 1951-1972 Lundas latviešu bibliotēkas pārzinis.

     Publicējis vairākus desmitus rakstu par Ventspils pilsētas bibliotēku (laikrakstā Ventas Balss, žurn. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts).

Lit.: Sviestiņš J. Simtajā svētvakarā: [par bibliotēkām S. dzīvē]. Latvija (Veilheima, Vācija), Nr. 5 (1954, 30. janv.); Kurmis A. Skolas pārzinis Jānis Sviestiņš 75-gadnieks. Trimdas Skola, Nr. 22 (1962); Krama E. Jāņa Sviestiņa ieguldījums Ventspils novada izglītības un kultūras darbā : bakalaura darbs / zin. vad. V. Zanders.  R., 1996.

Avoti : Ventpils pilsētas bibliotēkas atzīmējumi (1919-1922). LNB RXA 265, 200.; Sviestiņš J. Vēstule H. Dorbem 1961.g. 3.dec. Turpat, RXA 265, 248; Sviestiņš J. Vēstule K.Eglem 1940 14.aug. LAB R K. Egles f., 553, 42.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.