Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bavārs (Bavarus) Johanness, 1575 18. sept. Rīgā –1636 30. okt. turpat) –ārsts, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Studējis Padujas universitātē. No 1617 9. maija Rīgas pilsētas galvenais ārsts.

Privātajā grāmatu krājumā pārsvarā medicīnas, dabaszinātņu un valodniecības literatūra, ievērojamu spiestuvju (Manūcija, Frobēna, Etjēna, Plantēna) izdevumi. Grāmatu krājumu uzdāvinājis Rīgas pilsētas bibliotēkai. LU Akadēmiskajā bibliotēkā glabājas piecas B. krājuma inkunābulas.

Av.: Brennsohn J. Die Ärzte Livlands. Mitau, 1905,S.91.

Lit.: Zanders V. Privatbibliotheken im kulturhistorischen  Kontext Lettlands. In: Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit.  Hg. von K. Garber. Tübingen, 2003, S. 138.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.