Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Brauers (Brauer) Mihaēls (#1650–1654) – mediķis, dzejnieks, bibliotekārs.

Dzimis Rīgā pārtikuša farmaceita ģimenē, viņa tēvs ieceļojis no Lībekas un dēvēts par „lielo aptieķnieku”. Studējis medicīnu, 1643 ieguvis medicīnas un dabaszinātnes kandidāta grādu. Pazīstams kā Kurzemes hercoga astronoms, filozofs un dzejnieks. Sacerējis galvenokārt gadījuma dzejoļus.

1650. gada 4. martā iecelts par Rīgas pilsētas bibliotēkas vadītāju. Par darbu saņēmis atalgojumu – četru gadu laikā 25 dālderus. Domājams, ka bibliotēkas pārziņa amatā bijis līdz 1653.gadam, jo 1653 kā viņa pēcnācējs amatā tiek minēts Georgs Guntekens. Cildinājis bibliotēkas nozīmi, apdzejojis vēlamo tās iekārtojumu, izteicis nepieciešamību zinātniski izkārtot krājumu un atvērt bibliotēku lasītājiem, slavinājis tās inspektorus un  paudis pieķeršanos bibliotēkas pārziņa uzdevumam. 

1654 gadā, būdams slims, lūdzis piešķirt viņam dzīvokli Doma krustejas tuvumā latīņu skolā. Miris, domājams, 1654.

Lit.: RNI, S.239. Bušs N. Atstātie raksti. R., 1937, 11.–12.lpp. Lācis M. Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas vēsture (1534–1946). No: Библиотеке 450. P., 1974, c.15–16.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.