Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Cimmermanis (Zimmermann) Jakobs Andreass (1705 28. aug. Dikļos–1770 8. okt.) – luterāņu mācītājs, ģenerālsuperintendents, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Dzimis mācītāja ģimenē. Studējis teoloģiju Jēnā (imatrikulēts 1724). 1730–1734 mācītājs Ķērkavā, 1734–1745 Paistelē (Paistel, Igaunijā). 1745–1770 Vidzemes ģenerālsuperintendents un Vidzemes Konsistorijas prezidents. Pazīstams kā hernhūtiešu apkarotājs.

Piederējis grāmatu krājums, kurā ietilpušas 980 grāmatas. Grāmatas mantojis pēctecis amatā J. Lange, no Langes – K. G. Zontāgs.

Lit.: Zanders V. Privatbibliotheken im kulturhistorischen Kontext Lettlands. In: Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 2003, S. 141.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.