Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hagks (Hagk) Georgs Kristofers (?–1736) – luterāņu mācītājs, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

1710–1711 pēc Kurzemes hercoga Frīdriha  aicinājuma Jelgava vācu draudzes mēra mācītājs („Pestprediger”), 1711–1736  Landzes draudzes mācītājs..

H. piederējusi plaša personiskā bibliotēka. LVVA saglabājies H. grāmatu krājuma katalogs,  kurā ietvertas 467 grāmatas, to skaitā daudzi antīkās literatūras un 16. gs. autoru darbu izdevumi.

Lit.: Zanders V. Privatbibliotheken im kulturhistorischen Kontext Lettlands. In: Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 2003, S. 140.

Av.: LVVA 4060. f., 1.sar.., 531.l., 1.–9.lp. K.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.