Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hermelings  (Hermeling) Johans (1626 19. maijā Rīgā–1685 5. jūn. turpat) – mācītājs, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Dzimis atslēdznieku meistara ģimenē. 1647–1651 studējis teoloģiju Rostokas universitātē, 1651 ieguvis maģistra grādu. 1660–1671 Rīgas pils kapelas zviedru draudzes mācītājs, nedēļas mācītājs Rīgas Doma baznīcā, 1671–1682 virsmācītājs Pētera baznīcā, 1682–1685 mācītājs Doma baznīcā. No 1671 Vidzemes Konsistorijas asesors.

1687 Rīgas pilsētas bibliotēka saņēmusi H. krājuma grāmatas, galvenokārt Bībeles.

Av.: EPL, S.265.

Lit.: Zanders V. Privatbibliotheken im kulturhistorischen  Kontext Lettlands. In: Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit.  Hg. von K. Garber. Tübingen, 2003, S. 138.

L.L.

 

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.