Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lange (Lange) Vilhelms (1656 1.sept. Rīgā–1698 4.aug. turpat) – ārsts, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Studējis teoloģiju Leipcigā, pēc tam medicīnu Leidenē. Pēc ceļojumiem uz Holandi, Angliju un Franciju 1684 atgriezies Leidenē, kur ieguvis medicīnas doktora grādu. 1684–1698 praktizējis kā ārsts Rīgā.

1703 Rīgas pilsētas bibliotēka saņēma 279 medicīniska satura grāmatas no Langes personiskā krājuma. To skaitā  104 16.gs. un 17.gs. 1.puses izdevumi, kā arī     17. gs. 2.puses izdevumi.

Av.: RN III, S.17. Brennsohn J. Die Ärzte Livlands. Mitau, 1905, S.262.

Lit.: Zanders V. Privatbibliotheken im kulturhistorischen Kontext Lettlands. In: Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 2003, S. 139.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.