Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bērs (Behr) Ulrihs Johans  (1768 26. febr. (j. st)  Vērgalos  - 1823 20. martā ( l. apr. turpat) - muižnieks, grāmatu izplatītājs.

Dzīvojis Ugālē.

1806 izplatījis Neredzīgā Indriķa “Dziesmas” (20 eksemplārus).

Av.: Gen.Handb. Kurl.II, S.784

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.