Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Blosfelds Kārlis (# 1887–1923) – muzikāliju izdevējs un tirgotājs.

1887 Rīgā Aleksandra bulv. 1 atvēris muzikāliju pārdotavu. Vienlaicīgi uzsācis muzikāliju apgādāšanu.

1903 un 1914 laidis klajā pārdotavas un apgādniecības katalogus. Uzņēmums pastāvējis līdz 1914, iespējams, arī ilgāk.

 Apgādājis 52 muzikāliju pirmizdevumus, kā arī šo darbu atkārtotus izdevumus, pārsvarā  E. Dārziņa, A. Ores, M. Zīles, J. Straumes un cittautu komponistu vokālo mūziku. Daudzas dziesmas ietilpst viņa organizētajās sērijās “Tautas mūzikas bibliotēka” un “Bibliotheque Musique Internationale”. Izdevis arī J. un P. Jurjānu, A. Ores. B. Kalniņa, B. Brožes instrumentālos skaņdarbus, latviešu tautas dziesmas. Lielākā daļa muzikāliju iespiesta 1901–1903, 1904–1920 apgāds nav izdevis latviešu iespieddarbus. Jaunākie (atkārtotie) B. apgāda izdevumi iespiesti  1920–1923.

Av.: LVVA 12.f., 1.apr., 8.l., 76. lp. Rīgas adrešu grāmata. 1887/88–1914.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.